Návrat na hlavní stranu

Lípa na Kříbu

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou jako pověřený úřad a tím orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76, odst. 2 zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlásil dne 21.9.1995 strom "lípa na Kříbu" v k.ú. Jámy, p.č. 1544 v majetku paní Františky Mazlové, bytem Mirošov 12, za památný strom.

Strom má následující rozměry:

Obvod ve výšce 1,30m : 2,80 m
Výška stromu: 17,00 m
Výška koruny: 13,00 m
Šířka koruny: 14,00 m

Jedná se o starý zachovalý strom s místním historickým významem tvořící významný krajinotvorný prvek.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://sweb.cz/obec.jamy

Typ záznamu: Chráněný strom
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 12:37 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.