Návrat na hlavní stranu

Výlet Nový Jičín - Jeseník nad Odrou

Výlet Nový Jičín - Jeseník nad Odrou (14 km)

Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho výletu, do Jeseníku nad Odrou.

V Jeseníku se nachází několik zajímavých historických památek.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven na místě dřevěného kostela, jenž vyhořel r. 1710. Po požáru nechal Rudolf Hrabě Witten postavit zděné presbyterium nového kostela, loď byla přistavěna na náklady Františka Rheinolda z Andlernu v r. 1752.
Kamenný kříž z r. 1822 se nachází před hlavním vchodem kostela a je další kulturní památkou v obci. Jedná se o práci místní provenience, dokládající přežívání barokní sochařské tradice v 19. století.
Kaple sv. Anny z roku 1851 je dokladem přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století. Kaple je umístěna ve středu obce, u domu č.p. 8.
Zámek, který postavil Rudolf svobodný pán z Wittenu, byl do r. 1728 postaven pouze částečně a nebyl ještě dokončen. Během dalších let každý z majitelů do určité míry přispěl k zdokonalování stavby zámku. Konečná podoba byla ve stylu pozdního baroka. Kolem zámku byl zřízen zámecký park, kdysi bohatý na vzácné cizokrajné stromy jako buk červenolistý, borovice černá, jinan dvoulaločný či platan.

Přírodní památkou jsou Meandry Staré Odry, které svou jedinečností patří k unikátním krajinným útvarům nejen v rámci CHKO Poodří.

V minulosti patřil Jeseník k velmi prosperujícím oblastem. Byl zde parní mlýn s pekárnou, pálenice a pivovar. Bohatá prameniště přírodní kyselky se využívají i dnes pod názvem "Jesenická kyselka”. Podrobnější informace najdete na tabulích přímo u pramenů Jesenické kyselky, kde máte také možnost tuto minerální vodu zdarma ochutnat.

Součástí Jeseníka nad Odrou je i malá obec Blahutovice s nálezy prehistorického osídlení, obec Hrabětice s přírodní rezervací vzácné květeny a obec Hůrka, známá možností sportovního plachtění.

Jeseník nad Odrou, v minulosti nazýván návštěvníky "malá Vídeň”, má i dnes bohatou sportovní i kulturní nabídku. Vede přes něj cyklotrasa Odersko, která navazuje na dálkovou cyklotrasu Moravská brána.

DOKUMENTY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Turistický produkt
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 07.09.2006 v 20:28 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.