Návrat na hlavní stranu

Hvězdárna Valašské Meziříčí [ Hvězdárna ]

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Pozorování pro veřejnost:
PONDĚLÍ * ČTVRTEK * PÁTEK

Měsíc - počátkem a koncem února
Venuše - po celý měsíc
Mars - po celý měsíc
Jupiter - ve druhé polovině měsíce
Saturn - po celý měsíc
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy - po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li příliš svým svitem Měsíc


Hvězdárna Valašské Meziříčí tvoří již po několik desítek let nedílnou součást města Valašské Meziříčí. Hvězdárna se nachází na jižním okraji města, na kopci jménem Stínadla, naproti městské nemocnici. Hvězdárna patří mezi velké hvězdárny České republiky. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1955. Za tu dobu ji navštívilo více než 850 tisíc návštěvníků (počet k únoru 2002).

Zřizovatelem Hvězdárny Valašské Meziříčí je Okresní úřad Vsetín, který ji ze svého rozpočtu financuje. Finanční prostředky na některé žádoucí aktivity se snaží hvězdárna získávat i z jiných zdrojů. Uchází se o další finanční prostředky formou grantů vypisovaných městem Valašské Meziříčí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem kultury ČR. Velmi malou část potřebných financí se daří získávat od sponzorů a dárců.

Činnost hvězdárny se soustřeďuje především na práci s mládeží, ale významná je také vzdělávací činnost pro dospělé. Čtyřikrát ročně hvězdárna pořádá celostátní astronomické semináře a další akce celostátního i mezinárodního významu. Pravidelně pořádá rozmanité akce pro nejširší veřejnost i speciální akce pro odborníky i astronomy amatéry. Každoročně organizuje letní astronomický tábor a meteorické expedice pro mládež. Měsíčně vydává programový letáček, kde prezentuje svůj program a akce, ale také krátké nejnovější zprávy z oblasti astronomie a kosmonautiky.

Hvězdárna Valašské Meziříčí je mezi odbornou i laickou veřejností (a to nejen z ČR) známá jako pracoviště zabývající se již od r. 1957 fotografickým pozorováním Slunce. Působí také jako národní centrum pro vizuální pozorování Slunce. Získané údaje jsou zasílány do Boulderu, USA pro publikaci v celosvětových přehledech. Po dlouhá léta také působí jako národní centrum pro měření časových okamžiků zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Je členem Evropské sekce IOTA - mezinárodní organizace pro měření zákrytů. Měření od všech pozorovatelů naší sítě (z ČR i SR) jsou zasílána k nám a po zpracování odevzdána do centra ILOC v Japonsku a ES/IOTA v Německu. I přes nepříznivou polohu se úspěšně věnujeme pozorování určitých typů proměnných hvězd - tedy těch hvězd, které z různých příčin mění svoji jasnost. Naše instituce má (již od šedesátých let) na svém pozemku také meteorologickou stanici, která je obsluhována pracovníky hvězdárny.

V oblasti odborné pracujeme i na dalších dílčích programech. Se vzdělávací a zájmovou činností jde nerozlučně ruku v ruce činnost odborná. Náš současný trend je pracovat s mladými lidmi a nabídnout jim zájmovou činnost, doplnění vědomostí a možnost utřídit si názor na místo člověka ve vesmíru. Pro mladé zájemce z celé republiky jsou také určeny pracovní a vzdělávací pobyty na naší hvězdárně. Hvězdárna Valašské Meziříčí je členem Sdružení hvězdáren a planetárií. Úzce spolupracuje s Valašskou astronomickou společností (VAS), jejíž členská základna dnes představuje více než sto zájemců z České i Slovenské republiky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Libor Lenža
Vsetínská 78
757 01 Valašské Meziříčí
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 611 928
(+420) 571 611 528
fax: (+420) 571 611 928
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Hvězdárna Valašské Meziříčí

FOTOGALERIE

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.astrovm.cz

Typ záznamu: Hvězdárna
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 26.01.2010 v 09:04 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.