Návrat na hlavní stranu

Mohelenská hadcová step [ Přírodní zajímavost ]

Živá příroda reaguje citlivě na klimatické podmínky a je ovlivňována složením hornin daleko více, než si obvykle uvědomujeme. Rostliny potřebují k životu řadu chemických prvků, které musí být v rovnováze. Pokud tomu tak není, je ohrožen jejich růst. Některé rostliny se dokázaly přizpůsobit i těmto specifickým podmínkám a najdeme je právě zde. Hadec (serpentinit) při zvětrávání uvolňuje do půdy nadbytek hořčíku, ostatních prvků je minimum. Všeho moc však škodí. Některé rostliny jsou odolné a takové podmínky jim nevadí. Jiné jsou dokonce na nadbytku hořčíku závislé a jinde nerostou. Část rostlin přežívá ve zmenšené formě (odborně se tento jev nazývá nanismus). Na rostlinách je přímo závislý hmyz. Kde jsou specifické druhy rostlin, tam jsou tedy i specifické druhy hmyzu.

Až 120 m vysoké svahy na pravém břehu nad meandrem řeky Jihlavy, nazývaným Čertův ocas, jsou po mnoha stránkách zvláštní. Sklon skalního amfiteátru k jihu způsobuje vyšší teplotu území, než má okolí (ve srovnání s obcí Mohelno je to asi 100 C). Hadec (serpentinit) je navíc tmavý a dobře akumuluje teplo.

Mohelenská hadcová step patří k nejznámějším stepím na našem území. Rostliny a hmyz odtud studovala řada badatelů. Vzhledem k významu a zájmu je chráněna již od roku 1933. Přístup je sice možný jen po značených cestách, ale naučná stezka Vás provede celou lokalitou a po nejzajímavějších místech.
Lidé na tomto zvláštním území žili od starší doby kamenné, což dokládají nálezy pazourkových nástrojů. Přímo na začátku naučné stezky je mohyla z doby železné. Na mohyle jsou boží muka. Samotná obec Mohelno vznikla na místě původního opevněného místa pravděpodobně již ve 12 století.

Krajina byla nejvíce ovlivněna výstavbou blízké jaderné elektrárny Dukovany (výkon 1760 MW), přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice a vodní nádrží Mohelno. Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu na jihozápadní straně, vodní nádrže zcela změnily původní peřejnatý tok řeky Jihlavy. Pro vodáky je vhodný až pod přehradami. Radioaktivity se na naučné stezce bát nemusíte. Mimo jiné je elektrárna kontrolována i Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Radioaktivní pozadí je zde vlivem podložních hornin dokonce menší, než jinde.

Mohelenská hadcová step je představuje unikátní společenstvo hadcových skal. Některé rostliny, jako např. drobná kapradina podmrvka jižní rostou u nás jen zde. Kavyly jsou nápadné svým stříbrným vzhledem. Jak pestré je společenstvo drobných živočichů ukazuje příklad pavouků - bylo jich zde nalezeno 285 druhů, z toho 72 se na území České republiky našlo jen zde.

Součástí ochrany je i znovuzavedení chovu ovcí. Pravidelná pastva udržuje stabilitu celého rostlinného společenstva.

Pokud se dostanete do tohoto kraje v době, kdy jsou zoraná pole, dívejte se kolem sebe zvlášť pečlivě. Jste v oblasti, kde se nacházejí vltavíny. Na rozdíl od známých jihočeských, které jsou obvykle zelené, jsou moravské vltavíny většinou hnědé. Největší naději máte po dešti, kdy vysvitne slunce a vltavíny jsou nejnápadnější.
Naučná stezka má dva okruhy - jarní a podzimní. I když mají oba stejné převýšení (115 m), je podzimní okruh méně náročný. V případě, že přijedete autem, je na začátku naučné stezky parkoviště s minimálním poplatkem. Stručný tištěný průvodce byl vydán obcí Mohelno a lze jej zakoupit u strážců naučné stezky.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Přírodní zajímavost
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.11.2004 v 12:48 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.