Návrat na hlavní stranu

Poutní kaple sv. Floriána [ Poutní místo ]

Svatý Florián, ochránce před ohněm, je po staletí patronem Moravského Krumlova. Již roku 1623 stála na náměstí kašna s jeho sochou. Ta se bohužel nedochovala. Byla odstraněná po II. světové válce.

Dodnes je však nepřehlédnutelnou dominantou města kaple Sv. Floriána, stojící na kopci Floriánek dříve zvaném Spielberg, (jehož nadmořská výška je 275m). Ke kapli, postavené jako díkůvzdání sv. Floriánu, se vztahuje legenda o záchraně knížete Antonína Floriána Z Lichtenštejna. Ten se jednou vracel z honu, za bouře se mu splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli. Od této doby se vžil název "Floriánek" i pro kopec.

Stavba kaple byla zahájena knížetem Maxmiliánem z Lichtenštejna v roce 1695 a vysvěcena 30. června 1697.

Je postavena z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích. Novostavba kaple měla původně 5 věží. Prostřední - pátá věž byla odstraněna. Kaple měla dva krásné oltáře, varhany a dva zvony. Za napoleonských válek v roce 1809 se u Moravského Krumlova utábořila francouzská vojska (kolem 10 tisíc mužů), která kapli zpustošila. V roce 1829 byl uloupen zvon. Teprve v roce 1833 bylo rozhodnuto o obnovení kaple. To podporoval zejména knížecí inspektor statků Matthias Zimmerman, který dal pro tento účel přivést zařízení z kaple ve Velkých Losinách. Daroval také mariánský obraz. Náklady na obnovu kaple byly hrazeny z darů a sbírek a podíleli se na ní i místní řemeslníci. 4. května 1834 se konalo slavnostní vysvěcení. Město darovalo kapli tzv. bouřkový zvon z tehdejší radnice. Byly pořízeny i nové varhany, na které bylo hráno poprvé 25. dubna 1838 na paměť 148. výročí velkého požáru města. V 60. letech 20. století byla kaple a její zařízení zdevastováno, včetně varhan. Byl poškozen také Gutweinův barokní obraz Sv. Floriána.

V létě 1997 byla zahájena nákladná oprava celého objektu. Došlo k opravě všech kamenických prvků, pořídila se nová fasáda.

První neděli po Sv. Floriánu (4. května) je zde každoročně sloužena poutní mše a koná se Floriánská pouť.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mkrumlov.cz

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.01.2005 v 14:04 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.