Návrat na hlavní stranu

Významné letopočty z historie obce [ Historie (archivní dokument) ]

Kunín
1288 -1311majitelem zboží kunvaldského Blud III.
1370rok, ke kterému se vztahovaly oslavy 600- stého založení obce, majitel pán z Kravař, Vok 1369 -1380
1382nejstarší písemná zmínka o obci Kunvald (do roku 1947 název obce Kunvald, později Kunín)
14. - 15. stolnáleží ponejvíce ke zboží Starojickému, někdy byl od něj odloučen, jako např. roku 1380 (Ignác ze Žampach)
1464Anna z Michalovic (rod z Cimburka a Jičína)
1497 - 1515Kunvald přísluší ke zboží Jickému
16. stol.Kunvald patří ke zboží Fulneckému
1584vznik kunvaldského statku oddělením od fulneckého panství
1584 - 1621majitelé Estera a Jan Cetryšové z Kyšperka
1592vznik samostatného malého kunvaldského panství
1598soupis moravských pivovarů, na něm uveden i rytířský pivovar v Kunvaldu
1621 - 1653dědictví po Cetryších, majitelem se stává sestra Judita a synové
1653prodej zboží Kunvaldského Gabrielovi hraběti Serényimu, zemskému komořímu za 65.000 zl.
5. května 1653 - na popud hraběte přesídleno do Skoronic 23 rodin z Kunvaldu
1654postaven u statku Martina Schneidra č. 87 výminkářský dům, zde byly tajně vyučovány děti v bratrské víře
1660velké mrazy natropily mnoho škod
1664majitel syn František, tou dobou čítá zboží kunvaldské 78 36/64 lánu a 237 osídlených domů od konce 17.stol. - náboženská rekatolizace, utužení poddanských povinností
31. března 1691smlouva po smrti Františka hr. Serényiho o rozdělení majetku, statek Kunvald obdržel syn František (brzy umírá), majetek tedy drží vdova Marie Magdalena, rozená hraběnka Thunova, zemřela 1703
1703zboží kunvaldské patří sestře Eleonoře Barboře
1707robotní smlouva, avšak utiskování ze strany správce Dittricha je tak zlé, že poddaní utíkají do Lužic
1714 - 1715řádění moru
1723majitelka Eleonora hraběnka Harrachová, týden po sv. Jakubovi přichází na místa panství tajný kazatel Kristián David, Moravský bratr
1724pokračování tajných schůzek u Davida Nitschmanna
1724 - 1781hromadný útěk poddaných z kunvaldského panství do hornolužického Ochranova
1726 - 1734stavba barokního zámku na místě staré tvrze
1729neznámý olomoucký sochař dodal šest dekorativních soch pro balustrádu
1757Marie Eleonora zůstavila v závěti zboží kunvaldské synovi Františku Xaverovi hraběti Harrachovi
1759ustaven kaplan na řešení situace v Kunvaldě (hromadné útěky poddaných)
1760povodeň
1779povodeň
1781panství přebírá Walburga Harachová, hraběnka Truchsess Zeill - Waldburgová jako dědictví
1783obnovení školy, která byla v Kunvaldě již v 16. století a zanikla v době třicetileté války
1786hrabě Klement Truchsess Zeil, který se zabýval vzduchoplavbou, vypustil svůj balón o tři roky dříve než bratři Mongolfiérové z Francie
1792rozšíření školy na dvojtřídní, přeměna na Výchovně vzdělávací ústav, umístěný na zámku
1797vznik dědičného fojtství
1805řádění tyfu
1807 - 1809ústav v Kunvaldě navštěvuje Palacký
1810F. Biela přijat na Fulnecké panství jako stavitel
1810 - 1811postavení kostela Vyzdvižení sv. Kříže v Kunvaldě
14. září 1812kostel posvěcen
1813ustanovení vlastního kunvaldského faráře
1814uzavření Výchovně vzdělávacího ústavu nařízením Moravského gubernia v Brně. Obnovení německé obecné školy
1816panství mělo 1.634 obyvatel
1829dědické řízení , panství Kunvaldské připadá Bedřichu Emilu Schindlerovi, po jeho smrti roku 1867 se stává jeho nástupcem syn Friedrich Georg Schindler, ten náhle umírá roku 1870
2.pol. 19. stol.založení dvou cihelen a mlékárny v Kunvaldě
1866cholera
1869přistavěny věže ke kostelu stavitelem Chytilem
1872dědicové prodávají panství lankraběti Ernstu Egonovi z Fürstenberka
srpen 1880povodeň
1880257 domů, 2.105 obyvatel (30 Čechů)
1895zadlužený majitel prodává panství Viktoru rytíři Bauerovi
červen 1896krupobití
1911majitelé Marie, Petr a Viktor Bauerovi, na zámku nejčastěji pobývá Dr. V. Bauer
1920vznik německé měšťanské školy
1. 5. 1921zahájeno vyučování v české menšinové škole
1929elektrifikace obce
1938zřízen obecní vodovod
1942věže oloupeny o všechny zvony
1945blížící se fronta nutí vdovu Bauerovou k odchodu, po odjezdu zůstává zámek zanechán svému osudu
5. května 1945osvobození Kunvaldu
1946odsunuto 1.132 osob do Německa
1951založení JZD v Kuníně
1953počet obyvatel v obci 1.434, kroniku obce píše pan Klement Musil, ředitel ZŠ
1956první televizor v obci si pořídil Richter František
1956oprava zámku, dne 20. 9. 1956 zbořen dřevěný přechod, který spojoval 1. poschodí zámku s místností nad sakristií kostela
1958největší povodeň v dějinách Kunína, pokračovatelem ve psaní kroniky se stává pan Bohuslav Horák
1961ukončení pálení surového lihu v místním lihovaře
10. června 1961otevřeno širokoúhlé kino
22. 7. 1966povodeň
22. 10. 1967slavnostní poklep na základní kámen nové školy (kámen pochází ze Žulové)
1968sloučení JZD se Semenářským státním statkem v Novém Jičíně
1970začlenění Státního statku do školního podniku VŠV Brno
13. září 1970otevření nové základní školy
1970oslavy 600-stého výročí založení obce, navázání družby s obcí Skoronice
1972poslední údaje v první kronice
1975sloučení Kunína s Novým Jičínem, od té doby nebyla samostatná kronika vedena
1980počet obyvatel 1.721
1983pořízeny dva nové zvony do kostela ( 98 kg - tón Fis, 220 kg - tón D)
1986dokončení oplocení obory o výměře 200 ha
1987pořízen třetí zvon (490 kg - tón A), brzy praskl a po roztavení byl znovu ulit
17. 11. 1989klidný průběh revoluce
24. 11. 1990volby do obecního zastupitelstva
6. 12. 1990veřejné zasedání obecního zastupitelstva, starostou zvolen pan František Kojetinský
1. 1. 1991osamostatnění obce
15. 2. 1991první obecní bál
1991počet obyvatel 1.802, zřízena Chráněná krajinná oblast Poodří, oslava 70. výročí založení české školy v Kuníně, opět začala být vedena kunínská kronika panem Bohumilem Horákem, pamětní knihu daroval obci podnikatel pan Lubomír Merenda
16. 11. 1991první vítání občánků
11. prosince 1992schválen znak a prapor heraldickou komisí ČNR
1. 1. 1993vznik České republiky
15. 7. 1993přiznání znaku a praporu obci Kunín
28. 11. 1993posvěcen prapor místním farářem p. Konrádem Schaffartzikem
26. 8. 1993obecní úřad přemístěn do budovy č. 69 (bývalá horní MŠ)
1993započata plynofikace obce
31. 12. 1994počet obyvatel 1.827
18. - 19. 11. 1994druhé volby do obecního zastupitelstva, starostou znovu zvolen pan František Kojetinský
1994započata výstavba kanalizace, rok před tím dokončena kanalizace na Suchdolské ulici
jaro 1995dokončena plynofikace obce
květen - říjen 1995výstava obrazů a nábytku pocházejících z kunínského zámku v Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně, vydána brožura - Perla moravské barokní architektury"
1995výstavba benzínové čerpací stanice v obci
17. 5. 1997vysvěcení kaple Fürstenberků
listopad 1998třetí volby do obecního zastupitelstva, starostou opět zvolen František Kojetinský
květen 1999zámek Kunín byl převeden do vlastnictví obce
Kunín

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kunín.cz

Typ záznamu: Historie (archivní dokument)
AKTUALIZACE: Petr Vlk org. 56, 15.04.2003 v 10:34 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.