Návrat na hlavní stranu

Cyklotrasa č. 6175 PALACKÉHO STEZKA [ Cyklotrasa ]

CYKLOTRASA PALACKÉHO STEZKA

Cyklotrasa "Palackého stezka"
spojuje Valašskomeziříčsko s Novojičínskem, Poodřím a Oderskými vrchy. Prochází územím výjimečných krajinných a přírodních hodnot - přírodní park Podbeskydí, CHKO Beskydy a Poodří. Její vzdělávací hodnota je předurčena šestnácti zastaveními souběžně procházejícími naučné vlastivědné stezky Františka Palackého.

Cyklotrasa spojuje trasy z oblasti Veřovických Beskyd, Valašského Meziříčí a Rožnova (cyklotrasa 6016 Valašsko) s oblastí Nového Jičína (cyklotrasa 502 Beskydy), s Poodřím (cyklotrasa 5 Moravská brána) a Oderskými vrchy (cyklotrasa 503 Odersko, 6078 Fulnecko).

V zimě je desetikilometrová souvislá část trasy využitelná jako vynikající trať pro běžkaře, která přímo navazuje na dalších více než padesát kilometrů běžeckých tratí v Beskydech. Oba počátky i střed cyklotrasy jsou dobře dostupné autobusovou i železniční dopravou.

František Palacký
(*14.6.1798 Hodslavice, † 26.5.1876 Praha)
Politik a historik českého národa, zakladatel novodobého českého dějepisectví. Pro svůj vztah k českému lidu, jemuž věnoval celé své dílo, je nazýván "Otcem národa". K jeho prvním významným činům patří založení Matice české v roce 1831, v roce 1868 položil základní kámen ke stavbě Národního divadla v Praze. Palacký se velmi rád vracel na Moravu (Frenštát p.R., Štramberk, Nový Jičín, Kunín, Fulnek).
Nejvýznamnější dílo: Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě.

Vedení cyklotrasy:
Hostašovice - Straník - Kojetín - Nový Jičín - Šenov u Nového Jičína - Kunín


PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI:


Přírodní park Podbeskydí:
Přírodní park Podbeskydí (125 km2) byl vyhlášen v roce 1994 na území okresu Nový Jičín, v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny. Jeho posláním je zachování krajinného rázu s mimořádnou druhovou pestrostí živých organismů a přírodních krás.

Domorazské sedlo:
Sedlo tvoří významný krajinný předěl mezi pásmem Veřovických hor, Trojačkou a jižními výběžky Podbeskydské pahorkatiny. V celé lokalitě se nacházejí cenné mokřadní luční společenstva, "Domorazské louky" byly vyhlášeny přírodní památkou.

Prameny Zrzávky:
Přírodní památka Prameny Zrzávky byla vyhlášena k ochraně pěti minerálních pramenů a dosud dochovaných přirozených lučních společenstev. Její součástí jsou i přilehlé mokřadní louky. Vyvěrá zde unikátní dvojpramen železité a sirnaté vody.

Sedlo Vlčí hrdlo:
Od středověku je Vlčí hrdlo opředeno pověstmi o Tatarech, kteří zde po porážce u Štramberka měli přecházet směrem k Olomouci. V minulosti sloužilo jako významné dopravní spojení mezi Straníkem, Hostašovicemi a Pernou směrem na Olomouc.

Polštářové lávy
Přírodní památka dávné sopečné činnosti je ojedinělým přírodním útvarem na území České republiky.

Pikritové mandlovce:
Typický příklad jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy. Pro svou mimořádnou hodnotu byla lokalita vyhlášena za přírodní památku.

Přírodní rezervace Svinec:
Místo dalekého rozhledu, nádherné krajinné scenérie. Na jihozápadním úpatí Svince vyvěrá jeden z několika bohatých pramenů kvalitní, silně vápenaté pitné vody, známý jako "oční" studánka s kaplí Panny Marie.


VÝZNAMNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY:

Rodný domek Františka Palackého v Hodslavicích:
Národní kulturní památka. V roce 1798 se zde narodil historik a významný politik František Palacký.

Hradiště Púchovské
Předhistorické sídliště s nálezy předmětů hallstattské a laténské kultury.

Městská památková rezervace Nový Jičín:
Mimořádná koncentrace historicky cenných budov (Stará pošta,dům U bílého anděla, cenné měšťanské domy s podloubím...) a historických objektů (mariánský sloup, kašna).

Žerotínský zámek V prostorách zámku se nachází vlastivědné muzeum s expozicí v Novém Jičíně věnovanou historii města a kloboučnické výrobě.

Zámek Kunín:
Jedna z nejcennějších zámeckých staveb období baroka na Moravě. Zámek byl postaven slavným vídeňským stavitelem Johanem Lucasem von Hildebrandt.


MĚSTA A OBCE:

Hostašovice:
Podhorská obec Hostašovice se rozkládá jižně od Nového Jičína v malé kotlině. Je krásným a zajímavým místem Kravařska a zároveň vstupní branou do Valašska. Územím obce probíhá hlavní evropské rozvodí.
K místním zajímavostem patří kašařství. Již od konce 18.století se zde pěstovala a zpracovávala na pohanskou kaši pohanka, která se tu mele dodnes (provozovna - "mlýnek" U Hubů). Poklad stříbrných mincí, který pochází z konce 17. století a byl nalezen na území obce, je dnes uložen ve Slezském muzeu. Obec je dopravně propojena autobusem a železniční zastávkou v nedalekém Domoraci na trati Ostrava - Kojetín a Hostašovice - Nový Jičín.

Hodslavice:
Malebná obec Hodslavice leží na úpatí Veřovských vršků podél potoka Zrzávka. Je známá především jako rodné místo Františka Palackého.Ke stavebním památkám patří dřevěný kostel sv. Ondřeje z poloviny 16. století a socha F. Palackého. Chráněnou památkou je větrný mlýn holandského typu na návrší západně od obce.

Straník:
Osada Straník se rozkládá v údolí Stranického potoka, na jižních svazích Strážnice a Stranického kopce. V její blízkosti se nachází přírodní památka Polštářové lávy.

Kojetín
Horskou osadu Kojetín nalezneme v sedle mezi Svincem a Stranickým kopcem. Rozkládá se nad ní významná archeologická lokalita Požaha. Nedaleko obce se nachází vodní nádrž Čerťák.

Nový Jičín
Město Nový Jičín leží na levém břehu řeky Jičínky, v malebném prostředí na úpatí výběžku Beskyd. Je známé soukenickou výrobou, od roku 1799 se zde rozvíjela výroba klobouků. Mimořádná koncentrace historicky cenných budov a urbanistická hodnota městského jádra vedly k jeho prohlášení za městskou památkovou rezervaci. Město nabízí nejen četné kulturní, historické a přírodní památky, ale i stravovací, ubytovací a sportovní zařízení. Turistům a návštěvníkům města je k dispozici městské informační centrum. Město je dobře dostupné železniční i autobusovou dopravou.

Šenov u Nového Jičína:
Obec Šenov u Nového Jičína je situována v údolí říčky Jičínky. Narodil se zde Franz Barwig, sochař a řezbář, známý v regionu především jako autor plastiky Tančící Kunvalďané, umístěné v Novém Jičíně na kašně na náměstí. Obec je s okolím spojena železniční stanicí Nový Jičín - zastávka na trati Nový Jičín - Suchdol nad Odrou a autobusovými linkami.

Kunín
Obec Kunín ležící na dolním toku řeky Jičínky, dosáhla svého rozkvětu za hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Zeilu, která na zdejším zámku založila vzdělávací ústav pro mládež, jenž navštěvoval i František Palacký. Mezi nejcennější zámecké stavby období baroka na Moravě patří nově rekonstruovaný a veřejnosti přístupný Kunínský zámek. Na místním hřbitově jsou v hrobce rodiny Schindlerů uchovány pozůstatky hraběnky Marie Walburgy z Truchsess - Zeilu.

PRŮBĚH CYKLOTRASY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Hostasovice.cz

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 14.08.2006 v 14:17 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.