Návrat na hlavní stranu

Upozornění k podání přiznání k dani z nemovitosti na rok 2012

Finanční úřad upozorňuje, že pokud došlo v roce 2011 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, mají vlastníci nemovitostí povinnost podat do 31. ledna 2012 daňové přiznání k dani z nemovitosti na rok 2012 (§13a zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů).
Změna okolností v tomto případě znamená, že v průběhu roku 2011 došlo například ke koupi, prodeji, darování nemovitostí (nebo jen jejich části), změna v osobě poplatníka, vydání stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí.

Podnikatelé POZOR !!!
Dne 1.1.2012 nabývá účinností zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitostí"). Zákon nově upravuje zdanění zpevněných ploch sloužících k podnikání, které jsou zpevněny stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, nejsou však stavbou podle zákona o dani z nemovitostí. Zdanění se týká zpevněných ploch sloužících k podnikání na pozemcích nebo jeho částech, které jsou v katastru nemovitostí evidovány s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Dne 1. 1. 2011 vstoupil v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"). Na základě § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání do 31. ledna aktuálního roku. Minimální výše pokuty činí 500,- Kč.


Úřední hodiny finančního úřadu: pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.
DALŠÍ INFORMACE: Kunín

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 27.10.2011 v 14:25 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.