Návrat na hlavní stranu

Z tiskových zpráv a článků

Z důvodu rekonstrukce dopravního uzlu budou platit různá dopravní omezení
[celý text] [Kunín, zveřejněno 13.12.2011]
17. 11. 2011 se na zámku konalo již tradiční vítání občánků
[celý text] [Kunín, zveřejněno 12.12.2011]
Finanční úřad upozorňuje, že pokud došlo v roce 2011 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, mají vlastníci nemovitostí povinnost podat do 31. ledna 2012 daňové přiznání k dani z nemovitosti na rok 2012 (§13a zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů).
[celý text] [Kunín, zveřejněno 27.10.2011]
MěÚ Nový Jičín upozorňuje občany, že od 1.1.2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (typ kartička) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tzv.e-OP-typ kartička)
[celý text] [Kunín, zveřejněno 18.10.2011]
V termínu od 26.9.-4.10.2011 budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 26.09.2011]
V roce 2011 realizuje naše obec projekt s názvem "Stavební úpravy zámku Kunín po povodních - příjezdová komunikace" (reg. č. CZ.1.10/1.1.00/11.01144).
[celý text] [Kunín, zveřejněno 15.09.2011]
Formulář k podkladům pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti prosím vytiskněte, vyplňte a odevzdejte na obecním úřadě.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 02.09.2011]
Od 01. 08. 2011 od 22:00 bude uzavřen silniční most přes řeku Jičínku
[celý text] [Kunín, zveřejněno 01.08.2011]
Ředitelka ZŠ a MŠ Kunín vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ (navýšení kapacity o 5 dětí k 1. 9. 2011)
[celý text] [Kunín, zveřejněno 26.07.2011]
Kominická firma Lolek bude dne 9. 8. 2011 provádět nově povinné prohlídky a čištění komínů. Základní cena čištění i s revizí (za jedno číslo popisné) činí 300 Kč.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 26.07.2011]
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce
[celý text] [Kunín, zveřejněno 06.05.2011]
Na základě žádosti byla obci Kunín poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 01.04.2011]
Povětrnostní vlivy a přívalové srážky v květnu 2010 způsobily další posunutí termínu realizace projektu, a to fyzické dokončení 30. 8. 2010, skutečné ukončení projektu 30. 9. 2010. Žadatelem projektu je obec Kunín. Dotace je čerpána v rámci ROP MS.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 29.06.2010]
Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím: Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek,...
[celý text] [Kunín, zveřejněno 19.05.2010]
Usnesení Vlády České republiky ze dne 13. dubna 2010 č.278 o vyhlášení 17. a 18. dubna 2010 dnem smutku v České republice
[celý text] [Kunín, zveřejněno 14.04.2010]
Válečné hroby a pietní místa V těchto dnech byly pro veřejnost zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Informace jsou dostupné z internetových stránek http://valecnehroby.army.cz/...
[celý text] [Kunín, zveřejněno 01.04.2010]
Vzhledem k prudkým výkyvům povětrnostních vlivů a k povaze realizace (pozemní výstavba) a stavu povrchů, které jsou zcela mimo rámec možné výstavby, nešlo stavbu dokončit v původně plánovaném termínu a termín realizace byl prodloužen do 30. 6. 2010. Žadatelem projektu je obec Kunín. Dotace je čerpána...
[celý text] [Kunín, zveřejněno 28.12.2009]
V rámci projektu bude realizována výstavba inženýrských sítí a místní komunikace zajišťující napojení oblasti pro výstavbu náhradního bydlení (9 rodinných domů, 12 bytových jednotek) pro rodiny postižené povodní v červnu 2009 v obci Kunín.
[celý text] [Kunín, zveřejněno 31.08.2009]
[celý text] [Kunín, zveřejněno 23.07.2008]


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.